• Landelijk wonen met je paard aan de rand van de stad


    Lees meer
 

EcoBoomHof het vervolg op EcoMeerHof

Na de succesvolle projecten EcoParkHof (in aanbouw) en EcoMeerHof (in werkvoorbereiding) is als laatste project het EcoBoomHof gestart.

EcoBoomHof is een CPO initiatief waarvoor belangstelling is getoond vanuit kandidaat leden uit EcoMeerHof welke zo graag een terras op het zuid-westen willen hebben maar daar vanwege het beperkte aanbod niet konden worden geplaatst.

EcoBoomHof heeft in de basis 20 meter brede bouwkavels van ca. 108 meter diepte. Optioneel kan de bouwkavel met 5 of 10 meter worden verbreed.

De bouwtypologie is gelijk aan die van EcoMeerHof en EcoParkhof, de gevels zijn hier overwegend in onderhoudsarm hout en zandsteenkleurig materiaal, dit naar keuze van de mede- initiatiefnemer.

Een aantal bouwkavels is voorzien van een kandidaat deelnemer, er zijn nog enkele bouwkavels beschikbaar.

De woningen worden tegen kostprijs gerealiseerd via de stichting EcoBoomHof i.o. en zijn energie neutraal van opzet.

De prijzen variëren per bouwtype, bouwtype 160 met grond en bijkomende kosten is beschikbaar vanaf € 335.000,- all-in.

EcoBoomHof is in de basis voorzien van fruitbomen, verder zijn allerlei vormen van stadslandbouw mogelijk. In beperkte mate is er ruimte voor paarden en kleinvee.

De realisatie vindt plaats direct aansluitend en ten noorden van de bouwkavels van EcoMeerHof en bevinden zich voor de Tureluurweg. De ontsluiting vindt plaats via de Emile Durkheimweg.

Er wordt op 28 April een informatieavond gehouden aan de Edvard Munchweg 107a in Almere om 20:00uur, aanmelden is mogelijk via de website www.ecomeerhof.nl of viaj.abbo@josabbo.nl

De situatie

EcoBoomHof wordt direct aansluitend aan de noordzijde van EcoMeerHof gerealiseerd. De kavelopzet is ruim van opzet en heeft een eigen karakter door de situering rondom een vijverpartij.
De totaal kavel is toegankelijk via de ontsluitingsweg vanaf de Tureluurweg en op het eigen terrein loopt om de vijver een eenrichtingsweg met aan de bebouwde zijde een langsparkeervak in een groene berm met half-verharding.
Doordat de vijver ovaalvormig is gemaakt staan de woningen allen iets tegen over elkaar gedraaid waardoor directe inkijk naar elkaar toe, na de minimale afstand van al 60 meter, wordt bemoeilijkt.
Rondom de woning is een bouwvlak waarin een niet agrarisch verantwoorde inrichting mogelijk is, de siertuin in al haar facetten kan hier worden gerealiseerd.

 

Ecologisch verantwoord

Het minimaliseren van het energieverbruik, zelf groente en fruit kweken en uitruilen bij overschot en elkaar helpen bij oosten, alles op basis van vrijwilligheid. Werken bij het wonen mogelijk op de eigen bouwkavel.

Lees meer
 

Buiten Wonen

Wonen in een groene omgeving op een ruime eigen kavel, direct aansluitend op het kathedralenbos welke een prachtige natuurbeleving oplevert voor de bewoners. Wonen in de natuur aan de rand van de stad met haar voorzieningen.

Lees meer
 

Maatwerk Wonen

Vrije keuze maken binnen aan de kavel gerelateerde mogelijkheden, 1 of twee- laags bouwen of een combinatie hiervan, indelen en (toekomstig) uitbreiden naar persoonlijke wens.

Lees meer
 

De organisatie

De stichting EcoPaardHof, geeft de bouwkavels uit binnen het door haar ontwikkelde plan. Inschrijving en keuzes op de beschikbare kavels op volgorde van binnenkomst en na betaling van het entreegeld. Specialisten bewaken de voortgang van het ontwikkelproces.

Lees meer

Wonen in Oosterwold

Het landschap van initiatieven

 
 

Over Ons

EcoPaardHof is een initiatief welke wordt uitgevoerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap door de vereniging EcoPaardHof, in samenwerking met Eco architectuur b.v.. Jos Abbo isarchitect en voorzitter van de stichting EcoPaardHof

Als adviseur zijn Douwe de Jong, André Kerkhof, Minke Jorritsma en Erik Dreier actief. Allen zijn betrokken met de realisatie van EcoPaardHof, ieder met een eigen specialisme.

Vaste contractadviseur voor het project is notaris Jonny Heldoorn.

EcoPaardHof sluit aan bij de vereniging VTZ-1 (Vereniging Tureluur Zuid) welke de exploitatie van de ontsluitingsweg voor haar rekening neemt.

De vereniging CPO EcoPaardHof committeert zich aan alle door de gemeente Almere en het Rijk geformuleerde zaken zoals vastgelegd in de Anterieure Overeenkomst Oosterwold en nadere rechtsbepalingen voortvloeiende uit het rechtsgeldig omgevingsplan.

Nieuwsgierig?

Blijf op de hoogte, schrijf u nu in

 

De Omgeving

De sfeer in Oosterwold

Sfeer impressie van Oosterwold

Kathedralenbos

Het Kathedralenbos

Natuurrijke omgeving van Oosterwold

Omgeven door water

Archeologisch gebied

Bouw in Oosterwold

Verschillende highlights van de bouw in Oosterwold